UK Laws - Legal Portal
 
Navigation
News

Statutory Instrument 2000 No. 215

The Powers of Attorney (Welsh Language Forms) Order 2000

(The document as of February, 2008. Arhiv.Online Library)

-- Back--

STATUTORY INSTRUMENTS


2000 No. 215


POWERS OF ATTORNEY


WELSH LANGUAGE


The Powers of Attorney (Welsh Language Forms) Order 2000

<<<< >>>>


 Made1st February 2000 
 Coming into force1st March 2000 

The Lord Chancellor, in exercise of the powers conferred upon him by section 26(2) of the Welsh Language Act 1993[1], makes the following Order:

    1.This Order may be cited as the Powers of Attorney (Welsh Language Forms) Order 2000 and shall come into force on 1st March 2000 immediately after the coming into force of the Trustee Delegation Act 1999[2].

    2.The form of words in Part I of the Schedule to this Order may be used instead of that set out in section 25(6) of the Trustee Act 1925[3].

    3.The form of words in Part II of the Schedule to this Order may be used instead of that set out in Schedule 1 to the Powers of Attorney Act 1971[4].


Irvine of Lairg, C.

Dated 1st February 2000SCHEDULE


PART I

Gwneir y PER ATWRNAI YMDDIRIEDOL CYFFREDINOL hwn ar [dyddiad] gan [enw un rhoddwr] o [cyfeiriad y rhoddwr] fel ymddiriedolwr i [enw neu fanylion un ymddiriedolaeth].

Rwyf yn penodi [enw un rhoddai] o [cyfeiriad y rhoddai] i fod yn atwrnai i mi [os dymunwch, y dyddiad pan fo'r dirprwyo'n dechrau neu am ba gyfnod y mae i bara (neu'r ddau)] yn unol ag adran 25(4A) o Ddeddf Ymddiriedolwyr 1925.

[I'w gyflawni fel gweithred].PART II

Gwneir y PER ATWRNAI CYFFREDINOL hwn ar y      dydd o      20      gan AB o

Rwyf yn penodi CD o

[neu CD o      a

EF o      ar y cyd neu

ar y cyd ac yn unigol] i fod yn atwrnai (atwrneiod) ar fy rhan yn unol ag adran 10 Deddf Perau Atwrnai 1971.

TYSTIWYD GAN

EXPLANATORY NOTE

(This Note is not part of the Order)


This Order prescribes two Welsh language forms for powers of attorney. The first is a translation of the form contained in section 25 of the Trustee Act 1925 (as inserted by the Trustee Delegation Act 1999), which allows a trustee to delegate the exercise of his powers. The second is a translation of the form contained in Schedule 1 to the Powers of Attorney Act 1971, and confers a general power of attorney in accordance with section 10 of that Act.


Notes:

[1] 1993 c.38.back

[2] 1999 c.15.back

[3] 1925 c.19. The present section 25 was inserted by section 5(1) of the Trustee Delegation Act 1999.back

[4] 1971 c.27.backISBN 0 11 085898 0


-- Back--

<<<< >>>>

Stat
Search
Popular article
Advert